Fotocoaching

Fotocoaching to więcej niż fotografia i więcej niż coaching. To metoda, dzięki której powstaje spójny i autentyczny przekaz zamknięty w jednym obrazie. Zdjęcie, które pokazuje, jacy jesteśmy naprawdę.Zuzanna Pol

Fotocoaching jest cyklem spotkań coachingowych połączonych z sesjami fotograficznymi. Te dwie, z pozoru odrębne dziedziny, wzajemnie się uzupełniają i tworzą spójną całość. Dzięki kreatywnej metodzie pracy rozwojowej, klient ma szansę spojrzeć na siebie i swoje życie z nieco innej – szerszej perspektywy.

Coaching bazuje na mocnych pytaniach otwierających. Dzięki sesjom fotocoachingu odpowiedzi na nie można znaleźć nie tylko w rozmowie, ale też w mimice, oczach i gestach klienta. To bardzo cenne doświadczenie rozwojowe przeprowadzane w atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia.

Zapraszam do udziału w moich autorskich programach fotocoachingu:

F-OTO-JA i F-OTO-LIDER

F-OTO-JA

Każdy człowiek ma w sobie piękno – cechy charakteru, talenty, wygląd i atuty, dzięki którym jest niepowtarzalną jednostką. Nie każdy jednak dostrzega w sobie ten potencjał. Dzięki fotocoachingowi pomagam odkrywać ludziom ich zasoby, zauważyć zarówno urodę, jak i wewnętrzne piękno. Program F-OTO-JA skierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą spojrzeć na siebie z innej perspektywy, poprawić relacje z samym sobą i przy tym świetnie się bawić. To doskonała okazja również do refleksji: jak postrzegamy siebie, a jak widzą nas inni. W procesie wykorzystywane są narzędzia coachingowe, przeprowadzana jest sesja fotograficzna oraz analiza zdjęć. Wszystko to w celu budowania poczucia własnej wartości, zmiany spojrzenia na siebie, a także dostrzeżenia w sobie wartości i piękna, by móc zakomunikować światu swoją postawą i zachowaniem: OTO jestem JA, doceniam i lubię siebie.

Program składa się z 3 sesji fotocoachingu (3×120 min., w tym: sesja fotograficzna), poprzedzonych bezpłatną sesją kontraktową, podczas której są ustalane szczegóły programu, zasady, terminy, miejsce itp. Zapraszam do kontaktu!

F-OTO-LIDER

F-OTO-LIDER to program dla osób, których wizerunek jest ważnym elementem ich życia zawodowego oraz wszystkich tych, którzy chcą budować spójność wizerunkową w pracy. Wykonywanie określonych zawodów oraz pełnienie różnych funkcji wiąże się z konkretnym sposobem zachowania i wyglądu. W pracy pełnimy więc swoje role, a nie zawsze są one zgodne z naszą naturą, co zdradzają np. gesty lub mimika. Dzięki fotocoachingowi klienci mogą między innymi dostrzec ten dysonans. Wizerunek powinien być spójny, jeśli chcemy być wiarygodnymi i cenionymi przełożonymi oraz współpracownikami. To, jak postrzegamy samych siebie jest również ważne w budowaniu naszego wizerunku na zewnątrz, w związku z tym w programie przewidziano pogłębioną autoanalizę w tym zakresie. Podczas spotkań klient ma więc okazję dokonać oceny swojego dotychczasowego wizerunku, wyznaczyć priorytety i cele na przyszłość, aby być wizytówką samego siebie – wizytówką LIDERA.

Program składa się z 3 sesji fotocoachingu (3×120 min., w tym: sesja fotograficzna), poprzedzonych bezpłatną sesją kontraktową, podczas której są ustalane szczegóły programu, zasady, terminy, miejsce itp. Zapraszam do kontaktu!

Jeżeli jesteś zainteresowana/-ny ofertą fotocoachingu i chcesz uzyskać dodatkowe informacje o moich autorskich programach, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: