Life Coaching

Wsłuchaj się w siebie. Odpowiedzi, których szukasz, znajdziesz we własnym wnętrzu.
Regina Brett

Kluczem do pozytywnych zmian w życiu każdego człowieka jest samopoznanie. Potrzebne jest zdrowe spojrzenie na siebie, miłość i akceptacja swojej osoby oraz znajomość zalet przy jednoczesnej świadomości swoich wad. Zbudowanie poprawnych relacji z samym sobą bywa trudne, ale stanowi fundament rozwoju osobistego. To punkt wyjścia do dalszej pracy w innych obszarach naszego życia, jeśli chcemy cieszyć się nim w pełni i być szczęśliwi.

Serdecznie zapraszam na sesje life coachingu wszystkie osoby, które:

 • dbają o swój rozwój osobisty i pogłębianie samoświadomości;
 • szukają równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym;
 • chcą wprowadzić w życiu zmiany, ale nie wiedzą od czego zacząć;
 • pragną poznać swój potencjał wewnętrzny i właściwie nim zarządzać;
 • chcą cieszyć się życiem i czuć satysfakcję z wykonywanej pracy;
 • stoją przed ważnymi życiowymi decyzjami;
 • szukają motywacji do działania i realizowania postanowień;
 • pragną zmienić złe nawyki, by poprawić jakość swojego życia;
 • pragną budować zdrowe związki i relacje w domu oraz w pracy.

Jaki coaching i dla kogo?

Na tym świecie każdy jest bogaczem. Tylko nie każdy wie, gdzie są jego majętności.
Władysław Grzeszczyk

Coaching rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie. Istnieje coraz więcej obszarów, w których znajduje swoje zastosowanie dzięki wysokiej skuteczności tej metody. Poniżej zamieszczam rodzaje coachingu, w których się specjalizuję:

coaching Życiowy (life coaching)

koncentruje się na rozwoju klienta zgodnie z jego potencjałem i osiąganiu celów osobistych oraz poprawie jakości jego życia

coaching miĘdzykulturowy (intercultural coaching)

pomagający emigrantom i imigrantom w dostosowaniu do nowych, kulturowych środowisk życia i pracy

coaching partnerski/relacji (relationship coaching)

obejmujący tematykę związków i relacji międzyludzkich zarówno w pracy, jak i w domu

coaching kariery (career coaching)

związany z rozwojem kariery zawodowej, szczególnie zapraszam kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka

coaching zdrowego stylu Życia (wellness coaching)

skoncentrowany na wspieraniu równowagi życiowej, balansu praca-życie (work-life balance) oraz zdrowym trybie życia

Fotocoaching

połączenie sesji coachingowej z sesją fotograficzną, czyli praca nad odkrywaniem prawdziwego JA oraz budowanie spójnego wizerunku i poczucia własnej wartości

Coaching: pytania i odpowiedzi

To dokąd zmierzasz, jest o wiele ważniejsze od tego, jak szybko idziesz.
Stephen Covey

Czym jest coaching?

Mówi się, że coaching to podróż z miejsca w którym jesteś, do miejsca, w których chcesz być.

A dokładniej…

Coaching to jedna ze skutecznych form wsparcia rozwoju osobistego, realizowana w formie kilku spotkań pomiędzy coachem a klientem. Cykl spotkań tworzy tzw. proces coachingowy. Podczas sesji coach towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach stosuje w tym celu odpowiednio dobrane tzw. „narzędzia” i modele coachingowe. Jednak to klient generuje rozwiązania i podejmuje decyzje biorąc odpowiedzialność za swoje postępy. Coaching bazuje na założeniu, że klient posiada wszystkie niezbędne zasoby potrzebne mu do osiągnięcia zamierzonych celów, dlatego coach nie doradza, nie wskazuje rozwiązań, nie daje planu działania, a jedynie prowadzi klienta w procesie zgodnie ze standardami pracy coacha.

Ile trwa proces coachingowy?

Na proces coachingowy składa się zwykle 6-10 sesji, w zależności od poruszanych zagadnień. Sesje odbywają się zwykle co 1-2 tygodnie. Długość procesu jest ustalana indywidualnie z klientem.

Gdzie odbywają się sesje coachingowe?

Sesje odbywają się w przygotowanej w tym celu Pracowni Rozwoju Osobistego Ekvilibro i taka forma jest rekomendowana jako najlepsza ze względu na komfort pracy coacha i klienta. Istnieje możliwość przeprowadzenia sesji w innym miejscu, po indywidualnych ustaleniach. Sesje są prowadzone także przez Skype i telefon.

Jaki jest koszt sesji coachingowej?

Koszt sesji coachingowej jest uzależniony od rodzaju i formy coachingu, ilości sesji oraz miejsca spotkania, dlatego zawsze jest ustalany indywidualnie z klientem. Zapraszam do kontaktu.

Ile trwa sesja coachingowa?

Jedna sesja trwa od 60 minut (standardowa sesja) do 120 minut (w przypadku fotocoachingu), a jej długość jest uzależniona od rodzaju coachingu, indywidualnych potrzeb klienta i przebiegu sesji.

Czym jest sesja kontraktowa?

Pierwsza sesja z klientem nazywana jest kontraktową. Spotkanie to służy poznaniu oczekiwań klienta, wyznaczeniu celu coachingowego oraz ustaleniu zasad współpracy. Sesja ta jest sesją bezpłatną.

Czy coaching jest odpowiedni dla każdego?

Coaching jest skuteczną metodą pracy rozwojowej. Jednak nie oznacza to, że zawsze i dla każdego będzie najlepszą formą wsparcia. Są sytuacje, w których potrzebna jest pomoc innych specjalistów, np. w depresji. O skuteczności coachingu decyduje wiele czynników. Poniżej wybrane warunki, jakie powinny być spełnione. Klient:

 • uczestniczy w procesie dobrowolnie, bez przymusu;
 • ma realny cel, nad którym chce pracować;
 • jest gotowy do pracy rozwojowej metodą coachingu;
 • akceptuje i ufa coachowi (dopasowanie coacha i klienta);
 • posiada ogólną chęć do rozwoju i pracy nad sobą.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: